KVKK AYDINLATMA METNİ

I. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

REALMER GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ. olarak, Şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor; bu amaçla kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti gösteriyoruz. Bu kapsamda işbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (Kanun) 10. maddesinin bir gereği olarak tarafınızla paylaşılmaktadır. Realmer.com üzerinden sunulan ürünü satın almanızın ertesinde ürün platformuna erişim ve sunulan hizmetleri kullanmaya başladığınızda ilgili kişi sıfatına haiz olmaktasınız. Şirketimizce “veri sorumlusu” sıfatıyla toplanan kişisel verilerinize, bunların toplanma amaçlarına ve sair hususlara aşağıda yer verilmektedir.


II. Kişisel Verileriniz Nelerdir?Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen kişisel verileriniz tarafımızca toplanmaktadır:Kayıt olurken talep edilen veriler:Kullanıcı Adı,E-posta bilgisiAd SoyadŞifreÜcret karşılığında sunduğumuz ürünü satın almanız halinde vergisel yükümlülükler kapsamında platforma erişim öncesi şirket ünvanı, vergi numarası gibi vergi hukuku kapsamında ve fatura düzenleme yükümlülükleri kapsamında kişisel veri işlenmektedir.


III. Kişisel Verilerinizin İşlenme AmaçlarıSunulan üründen müşterilerin faydasının maksimize edilmesi ve ürünün teknik detaylarının anlamlandırılabilmesi için şu amaçlarla işlenmektedir;İçerik ve Hizmetlerimize eklenmiş yeni ve/veya var olan özellikler hakkında ticari, idari, bilgilendirici ve/veya hatırlatıcı e-postalar ve/veya müşterilerimize sunduğumuz ürünler ve/veya belirli bilgi ve/veya servis ve/veya paralı ve/veya servisler hakkındaki tanıtım, reklam ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi talepleri iletmekElektronik posta ile eser konumundaki bilgisayar programı formatındaki üründeki gelişmelerle ilgili bilgi göndermek ya da bildirimler de bulunmak,Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir kullanıcı deneyimi hizmeti sunmak,Yeni hizmetler ve geliştirmeler hakkında bilgi vermek,Gerektiğinde Kullanıcıyla temas kurmak,Kullanıcının kayıt olması ve iletişim amaçlıİş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek amacıylaDolandırıcılık, gibi yasadışı işlemlerin tespiti ve kullanıcılarımızın bu işlemlerden etkilenmemesi adına denetim ve tespit yapılması amacıylaHizmetleri güvenli bir şekilde yürütmek


IV. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve AktarılmasıŞirketimiz kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında:Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki gerekli ve yetkili kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.


V. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiAşağıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanmaktadır.Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.


VI. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik HaklarınızKanunun 11 numaralı maddesi gereğince, Şirketimize başvurarak;Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etmehaklarına sahipsiniz.Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu REALMER GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.,Beytepe Mahallesi 5387. Cadde No: 15/A Kat 2 No: 8 Mira Office BeytepeÇankaya / ANKARA adresine (noter, iadeli taahhütlü mektup vb.) ya da info@realmer.comadresine kimliği tespit eden kimlik fotokopisi ile yazılı olarak iletebilirsiniz.